Wednesday, February 11, 2009

TUTORIAL PPS3101 PENGENALAN PENGAJIAN SOSIAL (EN SANTHIRAN)

MINGGU KE-3
MENJELASKAN STRAND TEMATIK DALAM PENGAJIAN SOSIAL
-BUDAYA
-MASA,KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN

1)JEFFREY YAKIN
2)KENNETH KOW KOK KHUEN

MINGGU KE-4
MEMBINCANGKAN HUBUNGAN MANUSIA DAN TEMPAT TINGGAL DAN KAITAN DENGAN ALAM SEKITAR & MEMBINCANGKAN PERKEMBANGAN INDIVIDU DAN INDENTITI

1)LUQMAN HAKIM BIN ROMLI
2)AZILAH BINTI MOHD AIRUL ABDULLAH LIM

MINGGU KE-5
MELIHAT PERANAN SEBAGAI INDIVIDU DALAM KELOMPOK DAN INSTITUSI & MENJELASKAN KUASA,AUTORITI DAN TADBIR URUS (GOVERNANCE) DAN MEMBERI CONTOH-CONTOH YANG SESUAI

1)FARHANA BINTI HUSSIN
2)FLORENCE JANIL

MINGGU KE-6
MENGHURAIKAN KONSEP PENGELUARAN,PENGAGIHAN, DAN KEPENGGUNAAN & MENGHUBUNGKAITKAN PERANAN SAINS, TEKNOLOGI DENGAN MASYARAKAT

1)HELIKA GADIPUN
2)NELLY SANJEH

MINGGU KE-7
MENYATAKAN BEBERAPA ISU SEJAGAT YANG DIHADAPI OLEH MASYARAKAT DUNI DAN NYATAKAN CARA MENGATASI

1)NOORSHAZRINA FAUSTINE
2)NORFAIZAH IDAYU MOHD SALIM

MINGGU KE-8
MENJELASKAN PELBAGAI KONSEP DISIPLIN DALAM PENGAJIAN SOSIAL

1)NURHIDAYAH ABD SALAM
2)NUR IZZATIE NADIA BINTI SUBRI

MINGGU KE-9 DAN 10
MENGHURAIKAN PERKAITAN PENGAJIAN SOSIAL DENGAN SETIAP DISIPLIN YANG DIPELAJARI

1)PATRICIA EDWIN BAKRI
2)SITI MASRINA NIAN

MINGGU KE-11
MENGHURAIKAN PERINGKAT DERIA MOTOR DAN PRA OPERASI PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK MENGIKUT TEORI PIAGET

1)SYAZWANTI SAIDUR

0 comments:

Post a Comment