Tuesday, April 7, 2009

Peperiksaan PSS 3102 Sosiologi

PSS 3102 Sosiologi

Merangkumi 50% untuk Kerja Kursus Berdasarkan Ilmu dan 50% untuk peperiksaan bertulis

Objektif: 20 soalan (20 markah)
Stuktur: 4 soalan (40 markah)
Esei: 3 soalan ( 40 markah), Jawab 2 dari 3 soalan

Jumlah markah: 100%

Masa: 2 jam 30 minit

BIDANG YANG PERLU DIKUASAI

1)Konsep Sosiologi
2) Konsep Budaya dan Masyarakat sebagai sistem sosial
3)Peranan Inividu dalam masyarakat
4)peranan sosiolisasi dan perubahan sosial
5)Konsep Penyatuan dalam kepelbagain kaum dan etnik

0 comments:

Post a Comment