Saturday, July 11, 2009

Kod Mata Pelajaran;

KOD Kursus
PSS3101 Pengenalan Pengajian Sosial (SEM. 1)
PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (SEM. 1)
PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (SEM. 2)
PSS3104 Geografi Persekitaran (SEM. 2)
PSS3105 Pendidikan Pembangunan Lestari (SEM. 3)
PSS3106 Politik dan Kerajaan (SEM. 3)
PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (SEM. 4)
PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (SEM. 4)
PSS3109 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (SEM. 5)
PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (SEM. 5)
PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (SEM. 6)
PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (SEM. 6)
PSS3113 Penyelidikan Tindakan 1 - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) (SEM. 7)
PSS3114 Wacana dan Masyarakat (SEM. 8)
PSS3115 Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah(Pelaksanaan dan Pelaporan) (SEM. 8)Elektif 1 Kursus Pendidikan Jasmani
PJM3102 Pergerakan Asas (SEM. 2)
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) (SEM. 3)
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (SEM. 4)
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (SEM. 5)


Elektif 2 Kursus English Language
ELE3101 English for Undergraduates (SEM. 3)
ELE3102 Principles of English Language Teaching (SEM. 4)
ELE3103 English for the Language Teacher (SEM. 5)
ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners (SEM. 6)

sumber dari: pismpks kampus keningau.

0 comments:

Post a Comment