Monday, December 28, 2009

Terima Kasih ,...dan jasamu dikenang kepada.??????

Bagi semester 1 dan 2 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)ambilan Januari 2009,khusnya kepada kelas Pengajian Sosial, kami selaku warga kelas ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada KU dan PKU yang telah dilantik untuk menjadi pemimpin kelas.

Bagi semester 1, KU dan PKU yang telah dilantik dan telah menyempurnakan tugas sebaik mungkin ialah

1. Farhana Hussin sebagai Ketua Unit(KU)
2. Azilah binti Mohd Airul Abdullah Lim sebagai Penolong Ketua Unit (PKU)


Bagi semester 2 Pula, KU dan PKU yang telah dilantik dan juga telah menyempurnakan tugas sebaik mungkin ialah

1. Nelly Sanjeh sebagai Ketua Unit (KU)
2. Norshazrina Faustine sebagai Penolong Ketua Unit (PKU)


Kami sebagai warga kelas yang di bawah pimpinan mereka sepanjang 2 semester ini tidak akan melupakan jasa kalian. Pengorbanan masa, tenaga dan wang ringgit kalian sepanjang menjalankan tugas akan sentiasa kami kenanag walaupun tak dapar bayar balik hahahhahah.

lepas ni kita akan di bawah pimpinan KU dan PKU semester 3 pula, diharapkan mereka juga akan menyempurnakan tugas sebaik mungkin.

sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada kalian berempat.JASAMU DIKENANG HAHAHAAAHHA.

0 comments:

Post a Comment